h  I  k o r t e w e g  I  a r c h i t e c t
          


Henk Korteweg studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn afstudeeropdracht voor het nieuwe Van Abbemuseum te Eindhoven is een onderzoek naar een gelaagde ruimtelijkheid en lichttoetreding. Een neutraal decor voor de kunst maar een dynamische beleving van het museumbezoek aan het stationsplein in het centrum van de stad.

Met deze afstudeeropdracht werd de archiprix (prijs beste afstudeerplannen landelijk) 1999 gewonnen. Zijn loopbaan begon Henk bij Dirrix van Wylick architecten (diederendirrix) te Eindhoven. Het ontwerp van de nieuwe faculteit Bouwkunde (Vertigo) en een nieuw ontwerp voor een herbestemming van de Lichttoren te Eindhoven en de nieuwbouw voor het jongerencentrum Dynamo waren destijds intrigerende opgaven.

In 2000 vervolgde hij zijn werk bij Tarra architectuur & stedenbouw te Den Bosch. Een nieuw opgericht bureau met hoge ambities. Tien jaar lang heeft hij gewerkt aan diverse omvangrijke opgaven als projectarchitect en vele projecten zijn opgeleverd en van a tot z begeleid. Naast woningbouw is expertise opgedaan in stedenbouw, herbestemming,  zorggebouwen, CPO initiatieven, utiliteitsbouw en particuliere woningbouw.

In 2012 starte hij zijn eigen bureau H Korteweg architect gevestigd te Arnhem. Naast zijn werkzaamheden als architect heeft hij jarenlang gewerkt als project- en afstudeerbegeleider aan de academie van Bouwkunst te Arnhem en was hij lid en voorzitter van de Ruimtelijke Commissie Kwaliteit te Breda. Vanaf 2021 combineert hij zijn werk als zelfstandig architect met de benoeming van ruimtelijk adviseur/stadsbouwmeester bij Het Oversticht te Zwolle.


Aanpak

Iedere bouwkundige en stedenbouwkundige opgave herbergt een geheim en een verantwoordelijkheid naar onze gezamenlijke ruimtelijke omgeving. Inzicht in de materie en toewijding moet dit geheim ontrafelen.

De oplossing moet een hoge mate van vanzelfsprekendheid bezitten en een gedecideerd antwoord zijn op het gevraagde programma en de gegeven context. De beoogde esthetiek volgt de logica van de opgave en het resultaat kan opzienbarend zijn maar ook onopvallend. Onderscheidend in kwaliteit is immer de ambitie.