8 STEEGWONINGEN


ONTWERP    : 2016

LOCATIE: WAALWIJK

OPDRACHTGEVER;

ARCHITECT; HENK KORTEWEG

BVO; 500 M2


Een nieuwe herinnering naar de oude steeg-woningen in Waalwijk, acht kleine woningen voor 1 of 2 persoon-huishoudens maken een nieuwe verbinding in de stad. Een nieuwe sluiproute met een eigen woonmilieu in de smalle steeg van 5 meter. De materialen en detaillering zijn eigentijds, de prominente dakkapellen bepalen het straatbeeld indirect verwijzend naar oude fabriekspanden en geven de verdieping en trap een bijzondere ruimtelijkheid in de woning zelf.
          

henk_korteweg_architect.html

H  I  K o r t e w e  g  I a r c h i t e c t


          

Projecten


          

Bureau


          

Contact